Start

2017-10-15 04:00 AKDT

2016 ACM ICPC Asia Nha Trang Regional Contest Replay

End

2017-10-15 09:00 AKDT
The end is near!
Contest is over.
Not yet started.
Contest is starting in -1683 days 5:32:41

Time elapsed

5:00:00

Time remaining

0:00:00

First to solve problem

Solved problem

Attempted problem

Pending judgement

Rk Team Slv. Time A B C D E F G H I J K L
1 Van Hanh Pham VNM 10 1256 1
8
1
8
1
7
1
242
1
241
1
241
4
110
1
113
1
114
1
112
2
unsigned
VNM 10 1686 2
16
1
68
4
96
1
100
2
55
14
299
4
143
4
171
1
22
2
216
3
int
VNM 7 652 1
14
1
34
2
99
2
140
1
62
1
225
4
--
1
38
4 Trinh Huu Gia Phuc VNM 6 491 1
19
1
34
4
94
1
137
1
108
1
39
5 Hưng Dương Quốc 6 672 2
52
1
72
2
85
1
261
1
105
1
57
6
nnnmmmxxx
VNM 6 711 1
21
3
217
3
144
1
29
4
135
2
--
2
--
5
--
1
25
7
GIGABYTE Marines
VNM 6 802 1
0
1
2
5
202
10
171
4
50
5
--
3
17
8
darkkcyan
VNM 6 855 1
48
2
91
3
158
2
110
1
298
1
70
9
Luong Duc Tuan Dat
6 961 4
150
1
192
4
184
5
132
2
32
3
11
10
bkunagi
6 1371 9
67
2
100
8
288
1
131
5
284
1
101
11
TCNA
VNM 5 401 3
48
3
103
1
52
1
81
1
--
1
37
12
HCMUS - Illuminate
VNM 5 440 2
24
1
53
1
--
4
188
1
79
1
--
8
--
1
16
13
PTIT.royalPOSTAL
5 578 1
17
1
52
2
180
3
--
6
181
1
28
14
WashedUpBoizzzzz
VNM 5 586 2
42
1
36
2
221
3
103
7
--
2
84
15
Tran Quoc Thang
5 629 1
33
2
176
2
19
3
219
4
--
2
82
16
hungs20
5 690 3
71
2
94
3
155
4
165
1
45
17
Nguyen Thi Thu Uyen
5 731 1
12
3
57
4
279
6
149
1
34
18
no name
VNM 5 746 3
43
1
48
6
170
9
--
4
242
3
--
2
23
19
Long Long
VNM 5 776 1
33
5
71
2
--
3
--
6
149
3
269
1
34
20 Lam Gia Thuan DEU 5 798 3
75
1
97
9
288
1
58
1
80
21
Doraemon
5 833 3
81
1
97
5
253
3
--
1
148
2
114
22 Nguyễn Ngọc Long VNM 4 214 1
17
2
60
1
89
2
8
23
FPT_Noooo
VNM 4 245 1
8
1
25
3
--
2
160
1
32
24
FeederS
VNM 4 250 2
16
2
47
1
--
1
93
1
54
25
bogosort
VNM 4 258 3
32
1
36
4
--
1
92
4
--
2
38
26 Bùi Trung Hải VNM 4 403 1
63
1
106
2
146
1
--
1
68
27 Trần Quang Duy 4 438 1
130
4
88
4
--
1
105
2
35
28
HUSC_Lyoko
VNM 4 456 1
23
2
112
1
--
1
155
6
46
29
omlord
4 475 3
42
2
103
5
--
1
171
3
59
30 Nguyễn Thế Thông VNM 4 520 1
52
2
183
2
143
4
42
31 Bui Hong Duc 4 605 2
68
1
181
1
224
1
112
32 Minh Tâm Nguyễn 4 733 3
136
3
76
4
247
3
94
33
HueGreen
4 749 1
26
5
133
4
--
4
--
7
204
7
66
34
UIT.TimeLimit
4 921 7
83
3
211
8
--
7
252
1
95
35
Toán Lam Sơm
VNM 4 1006 2
221
1
229
2
249
1
267
36
Nguyen Tien Nam
3 221 1
33
1
143
1
--
1
45
37
tmanh17
3 257 2
39
5
91
1
27
38 Hoàng Bá Tuân VNM 3 269 2
35
3
82
6
--
1
92
39
FHD_GG
3 287 3
38
1
89
13
--
6
--
2
100
40
Trần Văn Toàn
3 333 1
75
1
119
5
--
1
139
41
Đỗ Thị Minh Thúy
3 343 2
16
3
171
1
96
42
PPUTL_Men
3 363 1
54
4
232
4
--
1
17
43
Hiseni
3 382 1
99
5
106
5
--
4
--
1
97
44
Test01
3 391 1
98
2
165
1
108
45
Betta Fish
3 415 3
101
2
194
6
--
1
60
46
Tăng Văn Quốc Chí
3 428 5
53
3
190
1
65
47
PTL
3 457 4
126
2
102
1
149
48 Nguyễn Hoàng Quân 3 492 6
--
2
147
3
170
1
115
49
HungLX
3 650 1
141
2
201
1
288
2
--
50
Nguyen Ho Minh Phuoc
3 693 5
87
7
258
1
148
51
Ngoc Jr
3 722 2
198
2
218
2
246
52
Nguyễn Thanh Bằng
3 752 3
60
10
288
2
164
53 Nghi Trương 2 53 1
20
4
--
1
33
54 Hiếu Nguyễn VNM 2 63 1
18
2
--
1
45
55
ToTenTruongHiHi
2 102 2
31
5
--
1
51
56
Duy Bach Le
2 158 2
79
1
59
57
Tran Thi Dieu Ninh
2 167 2
49
1
--
1
98
58 Hidden user VNM 2 168 1
79
1
89
59
FiboNAZIs
IND 2 191 4
61
3
--
1
70
60
Le Phuoc Dinh
2 202 2
38
5
--
1
--
1
144
61
Nguyễn Minh Quân
2 243 2
51
3
--
5
92
62
your name
2 285 7
63
1
--
1
--
2
82
63 Giai Minh Kha VNM 2 287 2
87
3
140
64 Vũ Lê Thế Anh VNM 2 293 2
62
10
--
3
171
65 Vũ Hồ Khánh 2 304 3
106
2
138
66
Tlu Acm
2 338 2
134
2
--
1
--
3
144
67
Nguyen Hoai Nam
2 351 1
118
2
--
1
233
68
PPUT_Kids
2 362 6
41
4
--
2
201
69
Nguyen Tai Loc
2 398 6
108
7
70
70 Thắng Hà 2 487 5
200
2
--
8
67
71
Đinh Quốc Kỳ
2 538 4
202
2
--
5
196
72
Team COMP_123
2 671 15
186
4
--
2
185
73
Dsmile
2 794 16
280
3
174
74 Vo Thanh Vu VNM 1 14 1
14
3
--
75 Hong Tang Vo VNM 1 27 1
27
76
yhuynh
1 39 1
--
1
39
77
Three Wolves
VNM 1 41 1
41
78
Nguyen Xuan Tung
1 44 1
44
79
Dương Mạnh Đức
1 68 2
48
80 Phạm Hùng 1 86 3
--
2
66
81
VTeam
VNM 1 96 2
76
1
--
82 Kỳ Lê 1 109 9
--
2
89
83
KTHC_3
1 115 2
--
1
--
2
95
84 Việt Long Nguyễn 1 129 5
49
1
--
4
--
85 Nguyên Phi Trường VNM 1 137 6
--
2
117
86 Nguyễn Văn Khởi 1 142 4
82
6
--
87
NGUYEN HOAI
1 142 2
--
3
--
2
122
88
luong
1 151 4
91
1
--
5
--
89
nda.adn
1 156 2
--
2
136
90 Minh Khue Nguyen 1 180 4
120
91
double
VNM 1 200 4
140
1
--
92
Anh Trang
1 221 5
141
93 Viet Doan Van VNM 1 226 5
--
3
186
94
Nguyen Van Anh Quoc
1 322 9
162
95
Phan Van Hoai Duc
1 404 8
264
4
--
5
--
96
a0919610611
0 0
96
aaaaaaaaaaaa
0 0 4
--
96
Abccđ
VNM 0 0
96
abcdef
0 0
96
abcxyz
VNM 0 0 3
--
96
Aditya Jain
0 0
96
Aniruddha Shrikhande
0 0
96 Ankeet Parikh USA 0 0
96
Bạch Xuân Sang
0 0 5
--
96
Bool
VNM 0 0
96
btp
0 0
96
Bùi Đức Phi
0 0
96
Bùi Duy Chương
0 0
96
buithienquyet
0 0
96
Chuyên Hưng Yên
VNM 0 0
96
Code Lyoko
0 0
96
Cong Tran
0 0
96 Cuong Lai The 0 0
96
cuongtran
0 0
96
CVNG
0 0 2
--
96
Dao Tran Minh
0 0 5
--
1
--
96
dat
0 0
96 Đạt Lê Duy 0 0 6
--
96
Dewey Le
0 0
96
DimDim
0 0
96
Đinh Công Sơn
0 0 2
--
6
--
96
Đinh Văn Đức
0 0
96
Đinh Việt Anh
0 0
96
Dishant Pawar
0 0
96
ĐỖ PHƯỚC THIỆN
0 0
96
Đỗ Quang Pháp
0 0
96 Đỗ Tuấn Sơn 0 0 14
--
96
Doan Phan Thanh
0 0
96
Đoàn Phú Đức
0 0
96
DTN
0 0
96 Duc Nguyen Xuan 0 0
96
Dung Nguyen Dang
0 0
96 Duy Dô Dô VNM 0 0
96
Duy Dương
0 0
96
Flightless Bird
0 0
96
frankbozar
0 0
96
GhostK
0 0
96
Ha Xuan Tien
0 0
96
Hà Xuân Toàn
0 0 2
--
96 Hải Nguyễn Hoàng VNM 0 0
96
HCMUS_Illuminate_Team
0 0
96 Hồ Cát Tường 0 0 2
--
96
Hồ Minh Hoàng
0 0 4
--
96
Hồ Thị Phương Anh
0 0
96
Ho Tuan Kiet
0 0
96
Hoang Cao Khai
0 0
96
Hoang Tuan Huy
0 0
96
hoàng Văn Quang
0 0
96
hoannguyen
0 0 5
--
4
--
96
Huỳnh Minh Tuấn
0 0 1
--
96
huynhduc
0 0
96
I'm_C0d3r
VNM 0 0
96
ITCHY
0 0
96
Jeez
0 0
96
Khôi Đinh
0 0
96
Kokomi
0 0
96
Lê Anh Huân
0 0
96 Lê Bá Công 0 0
96 Le Cong 0 0
96
Le Thanh Son
0 0 2
--
2
--
96
Lê Thế Việt
0 0
96
Lê Trường
0 0
96
LE VAN DUNG
0 0
96
Le Van Nhan
0 0
96
lgdark
0 0 1
--
96
Long Han Vu Hoang
0 0
96 Long Hoàng 0 0
96
Luan Quang Huy
0 0
96
Lưu Thảo Nguyên
0 0 2
--
96
Mai Nguyen Tu
0 0
96
Memory
0 0
96 Nam Nguyen 0 0
96
Nghiem Van Nghia
0 0
96
Ngô Nam Dương
0 0
96
Ngô Tấn Trí
0 0
96
Ngô Văn Huy
0 0
96 Ngọc Ẩn Phạm 0 0 1
--
96
Nguyễn Anh Tú
0 0 3
--
96
nguyen anh tuan
0 0
96
nguyen ba thai
0 0
96
Nguyen Bao Minh Hoang
0 0 3
--
96
Nguyen Chi Thong
0 0
96
nguyen duc anh
0 0 2
--
96
Nguyen Duc Huy
0 0
96
Nguyễn Đức Mạnh
0 0
96
nguyen duc than
0 0
96
Nguyen Duc Thang
0 0
96
Nguyen Gia Thuan
0 0
96
Nguyễn Hoàng Hải
0 0
96
Nguyễn Hoàng Hải
0 0
96
Nguyễn Hưởng
0 0
96
nguyen kim ngoc
0 0
96 Nguyen Minh Chau VNM 0 0
96
nguyen minh duc
VNM 0 0
96 Nguyễn Minh Tài VNM 0 0 2
--
2
--
96 Nguyễn Minh Tùng 0 0
96
Nguyễn Quang Long
0 0
96
Nguyễn Quốc Cường
0 0
96
Nguyen Thien Thuat
0 0 4
--
96
Nguyen Trung Son
0 0
96
NGUYEN TUNG LAM
0 0
96
Nguyen Van Quan
0 0
96
Nguyễn Viết Danh
0 0
96
Nguyen Xuan Truong
0 0
96
nguyenthanhquy
0 0
96
Nova
0 0
96
NTHL
0 0
96
Oc Cho En To Kment
0 0
96
Omachi
0 0
96
oxizon
0 0
96
Pham Anh Tu
0 0
96
Phạm Duy Tiên
0 0
96
Phạm Hoàng Trong
0 0
96
Phạm Minh Khiêm
0 0
96
Phạm Minh Tuấn
0 0
96
Phạm Quốc Du Thiên
0 0
96
Phạm Thị Thu
0 0
96
QTKing
0 0
96
Quang Tung Luu
0 0
96
Quang Vu
0 0
96
quangchienictu
0 0
96 Quoc Nhan Nguyen VNM 0 0
96
Sakura-chan
0 0
96
Sayori
0 0
96
Socola Đại Ca
0 0 1
--
96
solocode
0 0 5
--
96
Su root
VNM 0 0
96
superkink
0 0
96
svictu
0 0
96
T36_Boys
0 0
96
T36_Kids
0 0
96
T36_Men
0 0
96
Thân Việt Cường
0 0
96 Thành Nhân VNM 0 0 1
--
6
--
96
Thanhphong1709
0 0
96
Tống Xuân Bảo
0 0
96
Tran Binh Minh
0 0
96
Trần Hoàng Minh
0 0
96
Trần Khắc Tuấn
0 0
96
Trần Minh Hưng
0 0
96
Trần Nam Định
0 0
96
Tran Tien
0 0 3
--
6
--
96
Trần Văn Mạnh
0 0
96
trandinhhoan
0 0
96
Truong Luan
0 0
96
Truong Quang Hung
0 0
96
TRYHARD
0 0 7
--
7
--
96
Tt
0 0 3
--
15
--
96
TT
0 0
96
Tung Le
0 0
96
user_no_name
0 0
96
van anh
0 0
96 Văn Đô 0 0
96
Vo Danh
0 0
96
Võ Minh Thiện
0 0
96
vthl890
0 0 2
--
96
Vũ Trung Nghĩa
0 0
96
Vu Van Cong
0 0
96
xuunhanlau
0 0
A B C D E F G H I J K L
Solved / Tries 80/328
(24%)
52/182
(29%)
21/132
(16%)
10/55
(18%)
1/16
(6%)
1/1
(100%)
36/116
(31%)
2/30
(7%)
5/24
(21%)
4/54
(7%)
81/234
(35%)
2/3
(67%)
Average tries 3.09 2.49 3.67 3.44 8.00 1.00 2.64 6.00 2.18 4.15 2.32 1.50
Average tries to solve 2.86 2.31 3.62 2.70 1.00 1.00 2.50 9.00 2.40 2.75 2.01 1.50